wykresy 3d | zespół: maciej szlęk (render) | wojciech paruch (interface) | dariusz żebrowski (parser)

+ rysowanie dowolnej funkcji wprowadzonej analitycznie
+ trojwymiarowa prezentacja dowolnych (czarnobialych) bitmap
– prezentacja dowolnego trojwymiarowego pola wektorowego
+ rzut perspektywiczny/mapa konturowa
+ pare innych
[ więcej ]

{ c/c++ | wxwidgets | cimg }

windows xp (i starsze): wykresy3d_winxp2k_setup.exe
windows 7: wykresy3d_win7_setup.exe