klasyczny efekt halla i jego zastosowania

ssij: pdf lub pps

materialy dodatkowe od dra wektora: efekt-halla-1 | efekt-halla-2 | efekt-halla-3

dodatkowa literatura:
http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~linux1/referaty/hallotron.pdf
http://www.immt.pwr.wroc.pl/~jbomba/dydaktyka/sensory_pola_magnetycznego_v11.pdf